Historie


Aars billard klub af 1970. 

Aars BK 70 blev stiftet den 25. maj 1970. 30 interesserede var mødt op på Aars Hotel til genrealforsamling. Genrealforsamlingen godkendte et udkast til vedtægter, og valgte en bestyrelse som bestod af Arne Madsen som formand, Peter Østergård som turneringsleder, Arne Grundahl som næstformand, Bendt Christensen som kasserer og Thorkild Christensen som sekretær.

 

Arne Grundahl var i øvrigt far til den verdensberømte modedesigner Ivan Grundahl, der voksede op i Aars. Det er der ikke så mange der ved….

Arne Grundahl var direktør for kartoffelsorteringscentralen som havde til huse ved Markedsvej, hvor nu Jutlander Bank har hovedsæde. Han opkøbte kartofler i hele Jylland og var meget borte, men han nød at komme i Aars Billard Klub når han var hjemme – og hjalp os godt i gang med det organisatoriske arbejde i de første år.Klubbens første tilholdssted var Jydepotten ved Aars Hotel, og der afregnedes leje af billardbordet en gang om måneden. Kontingent var 15 kr. pr måned, dog kun 8 kr. for lærlinge og skoleelever.

På generalforsamlingen den 26/4-1972, fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån på 15.000 kr., så klubben selv kunne købe 2 billardborde, eftersom klubben var blevet tilbudt faste lokaler på Aars Stadion. Efter et par år på stadion var de ca. 25 medlemmer ikke helt alene om at bruge bordene, da en del af fodboldspillerne brugte bordene efter fodboldtræningen. Det var bestyrelsen ikke helt tilfreds med, eftersom billardspillerne ikke brugte stadion til træning. Der blev monteret en lås på bordene for at afhjælpe problemet.

I februar 1977 blev klubben tilbudt lokaler i kælderen i Østermarkhallen, og året efter var medlemstallet steget til ca. 30. Et stort ønske var at få det ene billardbord udskiftet til et 1/1 match.

På generalforsamlingen i 1981 fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån, som skulle bruges på køb af nyt billardbord.

I 1990 var klubben igen i pladsproblemer, da medlemsskaren talte ca. 40 aktive spillere. Bestyrelsen indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling, for at få kompetence til at optage et større lån.

Bestyrelsen havde to forskellige lokaler i udsigt, det ene var nye lokaler, det andet var Nibevej 1c.

Derudover var der ønske om indkøb af to ekstra borde.

D. 16/1-1991 overtog klubben Nibevej 1c, og et meget stort arbejdshold blev sat i værk. Klubben skulle selv istandsætte/ombygge lokalerne, og den 13/4-1991 blev lokalerne indviet.

I 1994 ønskede ejeren at sælge huset til billardklubben, og på den ordinære generalforsamling fik bestyrelsen fuldt mandat til at købe huset for 600.000 kr. For at det skulle kunne hænge sammen økonomisk, var det nødvendigt at leje underetagen ud. Der blev udstedt aktier til en værdi af 500 kr. til klubbens medlemmer, og der blev i alt solgt 65. Efter overtagelse af huset indledte vi en større ombygning igen, alene med det formål, at få plads til et carambole bord. Bestyrelsen valgte derfor at flytte indgangen over mod Peders Bageri. I 1998 købte klubben endnu et carambole bord, og samtidig var klubbens aktive medlemmer steget til ca. 90.

Fra år 1998 til 2008 er medlemstallet steget med ca. 20, og derved er det samlede medlemstal oppe på omkring 110. Rent spillemæssigt ligger klubben godt, der er i denne sæson 17 hold tilmeldt JBU’s turneringer.